Das Funus

Czech(Prag) Darkwave Project founded in year 2017 by Pavel “Ice” Cajthaml (vocals, synthesizers, lyrics)
Valggrind (vocals, synthesizers, lyrics) and
Tomas Jindra (synthesizers) inspired by The Frozen Autumn, Clan of Xymox and 80’s music.


Dank der neuen Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) dürfen wir Content externer Anbieter nicht mehr ohne deine Zustimmung hier einbinden, da dabei u.U. persönliche Daten von dir an www.youtube.com übertragen werden. Durch das Abspielen des Video erklärst du dich mit den Datenschutzerklärungen von Youtube einverstanden.

Dank der neuen Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) dürfen wir Content externer Anbieter nicht mehr ohne deine Zustimmung hier einbinden, da dabei u.U. persönliche Daten von dir an www.youtube.com übertragen werden. Durch das Abspielen des Video erklärst du dich mit den Datenschutzerklärungen von Youtube einverstanden.

See more

Facebook Feed

ENG/CZ
In today's maintenance of our band scrapbook I got an idea to send you a photo with a list of songs for our upcoming album. But the list is not complete. More songs will be added as we get closer to the recording date at the Golden Hive recording studio. We go to the studio to record at the end of July 2019.
———————————
Při dnešní údržbě našeho kapelového zápisníku mě napadlo vám poslat foto se seznamem skladeb pro naše připravované album. Seznam ale není kompletní. Další skladby ještě přibudou čím víc se budeme blížit k datu nahrávání v nahrávacím studiu Golden Hive. Do studia jdeme nahrávat na konci července 2019.
... See MoreSee Less

2 days ago  ·  

ENG/CZ
We only want the best for our music and we don’t making compromises! All our music is 90% made up of analogue musical instruments and analogue studio equipment. That's why a new big microphone was added to our Das Funus studio - Neumann TLM 49! Now we will have the sound of big recording studios, no matter “anywhere” we will record!
———-////———-/////———
Pro naši hudbu chceme pouze to nejlepší a neděláme kompromisy! Celá naše hudba je z 90% tvořena přes analogové hudební nástroje a analogové studiové vybavení. Proto do našeho studia Das Funus přibyl nový velký mikrofon - Neumann TLM 49! Nyní budeme mít zvuk velkých nahrávacích studií, ať už budeme nahrávat “kdekoliv”!
... See MoreSee Less

3 weeks ago  ·  

ENG/CZ language:
Last week we beat 1000 views of our song Six Feet Under! Thanks to our fans, we are glad that you have like us. You are our support! See you at the concert soon!
###################
Minulý týden jsme pokořili 1000 shlédnutí naší skladby Six Feet Under! Děkujeme našim fanouškům, jsme rádi že se vám líbíme. Jste naše podpora! Brzy na viděnou na koncertu!
... See MoreSee Less

4 weeks ago  ·  

Young & Cold Shop